Một vài sự hy sinh vĩ đại trong thế giới Warcraft

99 Просмотры
Издатель
Một list nhỏ theo ý kiến cá nhân, về những nhân vật đã hy sinh bản thân vì thế giới.
The Burdens of Shaohao vietsub:
https://www.youtube.com/watch?v=tugYAuW0WcA&list=PLzBf7XpQv6gF_ZgoAjK6H941lU7pU7u8f

================================================
World of Warcraft®
©2004 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.

Most images and music credits go to Blizzard Entertainment, i don't own any of them.
Категория
Военные фильмы
Комментариев нет.